Časy pro Šabat/ זמנים לשבת

Tento týden se zapalují šabatová světla v 19:35 (pátek 13. dubna/28. nisan).… Čas pro Havdalu (50 min) je v 20:44 (sobota 14. dubna/29. nisan). Zdroj: www.hebcal.com Oddílem Tóry pro tento týden (8. až 14. dubna/23. až 29. nisanu) je paraša „Šmini“ (שמיני) (Lv 9:1 – 11:47). Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a …

Read More →

Glosa k Izraeli a hebrejštině

Chci se v krátké glose vrátit ke svému druhému pobytu v rámci SAR EL v Izraeli, který jsem absolvoval v poslední dekádě ledna a první dekádě února tohoto roku. Na základně Matzrab, kde se pro armádu kompletuje výstroj pro zdravotníky, jsme skutečně naléhavě pociťovali, jak užiteční pro Izrael dobrovolníci mohou být a jak je potřebuje. Protože večery v lednu a …

Read More →

Dotyky s Izraelem v úzké výseči

Úvodem o dobrovolném omezení výseče V šesti týdnech v listopadu a prosinci 2014 jsem se účastnil programu SAR EL (Volunteers for Israel). V izraelské vojenské uniformě na izraelské vojenské základně jsem se zabýval činnostmi, které souvisí s logistikou armády (nátěry a obnova nástrojů, příprava výstroje, dokonce čištění M16). Byla to moje první účast v SAR …

Read More →