Tento týden se zapalují šabatová světla v 19:35 (pátek 13. dubna/28. nisan).
Čas pro Havdalu (50 min) je v 20:44 (sobota 14. dubna/29. nisan).
Zdroj: www.hebcal.com

Oddílem Tóry pro tento týden (8. až 14. dubna/23. až 29. nisanu) je paraša „Šmini“ (שמיני) (Lv 9:1 – 11:47).

Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a ještě nejste na našem seznamu stálých hostů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy martinjor@bnejisrael.cz (alespoň týden před plánovanou návštěvou). Upozornění pro zájemce o účast na b-hoslužbách Bnej Israel ve Vysoké synagoze: Pokud máte titul/průkaz opravňující Vás ke vstupu do budovy Židovské obce v Praze, nezajišťuje tento průkaz zároveň vstup na b-hoslužbu pořádanou spolkem Bnej Israel. I v tomto případě se laskavě obraťte s žádostí o zařazení na seznam účastníků b-hoslužeb na koordinátora Bnej Israel, na adrese: martinjor@bnejisrael.cz .

————————————————————————————–

Shabbat times/ זמנים לשבת

Candle lighting for Shabbat is at 7:35pm (Friday 13 April/28 Nisan).
Havdalah (50 min) is at 8:44pm (Saturday 14 April/29 Nisan).
Source: www.hebcal.com

This week’s Torah portion (8 – 14 April/23 – 29 Nisan) is Parashat Shmini (Lv 9:1 – 11:47).

If you would like to visit services of our congregation and Your name is not yet on our list of regular guests, please contact us through our e-mail address martinjor@bnejisrael.cz (at least one week before the intended visit).

Leave a Comment