Tento týden se zapalují šabatová světla v 16:06 (pátek 12. ledna/25. tevet).
Čas pro Havdalu (50 min) je v 17:15 (sobota 13. ledna/26. tevet).
Zdroj: www.hebcal.com

Oddílem Tóry pro tento týden (7. až 13. ledna/20. až 26. tevetu) je paraša Vaera (וארא) (Ex 6:2 – 9:35).

Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a ještě nejste na našem seznamu stálých hostů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy martinjor@bnejisrael.cz (alespoň týden před plánovanou návštěvou). Upozornění pro zájemce o účast na b-hoslužbách Bnej Israel ve Vysoké synagoze: Pokud máte titul/průkaz opravňující Vás ke vstupu do budovy Židovské obce v Praze, nezajišťuje tento průkaz zároveň vstup na b-hoslužbu pořádanou spolkem Bnej Israel. I v tomto případě se laskavě obraťte s žádostí o zařazení na seznam účastníků b-hoslužeb na koordinátora Bnej Israel, na adrese: martinjor@bnejisrael.cz .


Shabbat times/ זמנים לשבת

Candle lighting for Shabbat is at 4:06pm (Friday 12 January/25 Tevet).
Havdalah (50 min) is at 5:15pm (Saturday 13 January/26 Tevet).
Source: www.hebcal.com

This week’s Torah portion (7 – 13 January/20 – 26 Tevet) is Parashat Vaera (וארא) (Ex 6:2 – 9:35).

If you would like to visit services of our congregation and Your name is not yet on our list of regular guests, please contact us through our e-mail address martinjor@bnejisrael.cz (at least one week before the intended visit).

Leave a Comment