Tento týden se zapalují šabatová světla v 17:04 (pátek 16. února/1. adar).
Čas pro Havdalu (50 min) je v 18:14 (sobota 17. února/2. adar).
Zdroj: www.hebcal.com

Oddílem Tóry pro tento týden (11. až 17. února/26. švatu až 2. adaru) je paraša Truma (תרומה) (Ex 25:1 – 27:19).

Začátek nového měsíce Adar (Roš chodeš Adar) připadá na večer, ve středu 14. února.

Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a ještě nejste na našem seznamu stálých hostů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy martinjor@bnejisrael.cz (alespoň týden před plánovanou návštěvou). Upozornění pro zájemce o účast na b-hoslužbách Bnej Israel ve Vysoké synagoze: Pokud máte titul/průkaz opravňující Vás ke vstupu do budovy Židovské obce v Praze, nezajišťuje tento průkaz zároveň vstup na b-hoslužbu pořádanou spolkem Bnej Israel. I v tomto případě se laskavě obraťte s žádostí o zařazení na seznam účastníků b-hoslužeb na koordinátora Bnej Israel, na adrese: martinjor@bnejisrael.cz .


Shabbat times/ זמנים לשבת

Candle lighting for Shabbat is at 5:04pm (Friday 16 February/1 Adar).
Havdalah (50 min) is at 6:14pm (Saturday 17 February/2 Adar).
Source: www.hebcal.com
This week’s Torah portion (11 – 17 February/26 Sh’vat – 2 Adar) is Parashat Terumah (תרומה) (Ex 25:1 – 27:19).

Rosh Chodesh Adar begins at sundown on Wednesday, 14 February.

If you would like to visit services of our congregation and Your name is not yet on our list of regular guests, please contact us through our e-mail address martinjor@bnejisrael.cz (at least one week before the intended visit).

Leave a Comment