Tento týden se zapalují šabatová světla v 17:28 (pátek 2. března/15. adar).
Čas pro Havdalu (50 min) je v 18:37 (sobota 3. března/16. adar).
Zdroj: www.hebcal.com

Oddílem Tóry pro tento týden (25. února až 3. března/10. až 16. adaru) je paraša Ki Tisa (כי תשא) (Ex 30:11 – 34:35).

Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a ještě nejste na našem seznamu stálých hostů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy martinjor@bnejisrael.cz (alespoň týden před plánovanou návštěvou). Upozornění pro zájemce o účast na b-hoslužbách Bnej Israel ve Vysoké synagoze: Pokud máte titul/průkaz opravňující Vás ke vstupu do budovy Židovské obce v Praze, nezajišťuje tento průkaz zároveň vstup na b-hoslužbu pořádanou spolkem Bnej Israel. I v tomto případě se laskavě obraťte s žádostí o zařazení na seznam účastníků b-hoslužeb na koordinátora Bnej Israel, na adrese: martinjor@bnejisrael.cz .

————————————————————————————–

Shabbat times/ זמנים לשבת

Candle lighting for Shabbat is at 5:28pm (Friday 2 March/15 Adar).
Havdalah (50 min) is at 6:37pm (Saturday 3 March/16 Adar).
Source: www.hebcal.com

This week’s Torah portion (25 February – 3 March/10 – 16 Adar) is Parashat Ki Tisa (כי תשא) (Ex 30:11 – 34:35).

If you would like to visit services of our congregation and Your name is not yet on our list of regular guests, please contact us through our e-mail address martinjor@bnejisrael.cz (at least one week before the intended visit).

Leave a Comment