Tento týden se zapalují šabatová světla v 15:44 (pátek 1. prosince/13. kislev).
Čas pro Havdalu (50 min) je v 16:52 (sobota 2. prosince/14. kislev).
Zdroj: www.hebcal.com

Oddílem Tóry pro tento týden (26. listopadu až 2. prosince/ 8. až 14. kislevu) je paraša Vajišlach (וישלח) (Gn 32:4 – 36:43).

Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a ještě nejste na našem seznamu stálých hostů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší e-mailové adresy martinjor@bnejisrael.cz (alespoň týden před plánovanou návštěvou). Upozornění pro zájemce o účast na b-hoslužbách Bnej Israel ve Vysoké synagoze: Pokud máte titul/průkaz opravňující Vás ke vstupu do budovy Židovské obce v Praze, nezajišťuje tento průkaz zároveň vstup na b-hoslužbu pořádanou spolkem Bnej Israel. I v tomto případě se laskavě obraťte s žádostí o zařazení na seznam účastníků b-hoslužeb na koordinátora Bnej Israel, na adrese: martinjor@bnejisrael.cz .


Shabbat times/ זמנים לשבת
 
Candle lighting for Shabbat is at 3:44pm (Friday 1 December/13 Kislev).
Havdalah (50 min) is at 4:52pm (Saturday 2 December/14 Kislev)
Source: www.hebcal.com

This week’s Torah portion (25 November – 2 December/8- 14 Kislev) is Parashat Vayishlach (וישלח) (Gn 32:4 – 36:43).

If you would like to visit services of our congregation and Your name is not yet on our list of regular guests, please contact us through our e-mail address martinjor@bnejisrael.cz (at least one week before the intended visit).

Leave a Comment