Časy pro Šabat/ זמנים לשבת

Tento týden se zapalují šabatová světla v 19:35 (pátek 13. dubna/28. nisan).… Čas pro Havdalu (50 min) je v 20:44 (sobota 14. dubna/29. nisan). Zdroj: www.hebcal.com Oddílem Tóry pro tento týden (8. až 14. dubna/23. až 29. nisanu) je paraša „Šmini“ (שמיני) (Lv 9:1 – 11:47). Pokud byste měli zájem navštívit b-hoslužbu naší kongregace a …

Read More →