• Showing our support for the families of our three missing boys

    מביעים תמיכתנו במשפחות שלושת הנערים החטופים
    שדרת וצלב פראג
  • projekt Judity Matyášové "Sofiina volba po česku" odhaluje osudy 150 židovských dětí z Československa, které vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska s plánem odjet později do Palestiny. Nakonec do Palestiny odjelo jen asi 40 dětí, ostatní zůstaly v Dánsku, odkud musely v roce ...
  • Jsme jednou s evropských masorty komunit pod dohledem evropských masorty a evropských Bet Din v čele rabínem Chaim Weinerem. Naše komunita je otevřena pro všechny zájemce, kdokoliv nás chce navštívit, je vítán. Nyní se scházíme v bytě rabína Davida Bohbota, v budoucnu je možné, že se přestěhujeme do vlastní synagogy...

ZA PONECHÁNÍ ÚDAJE O HLAVNÍM MĚSTĚ IZRAELE VE ŠKOLNÍM ATLASE

Praha, 2. 9. 2016

Protestujeme proti tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo vyhovět stížnosti instituce zastupující neexistující stát „Palestina“, aby ve školním atlase byl v rozporu se skutečností za hlavní město Izraele místo Jeruzaléma označen Tel Aviv.

Tento požadavek nemá žádnou logiku a není podložen ani stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí, na který se MŠMT odvolává. V Jeruzalémě sídlí prezident, parlament a vláda se všemi ústředními orgány Státu Izrael a tak tomu zůstane i v jakékoli konečné podobě mírového urovnání konfliktu s Palestinci, což předpokládá i mezinárodní společenství.

Palestinský požadavek je součástí širší dezinformační kampaně, která se snaží zpochybnit tisícileté historické a náboženské vazby židovského lidu na Jeruzalém a zbavit Židy jakéhokoli práva na jejich historickou domovinu. Místo budování vlastního státu palestinští představitelé usilují všemi prostředky o zničení židovského státu. Zneužívají k tomu i zeměpis.

Nevidíme naprosto žádný důvod, proč by jim v tom české orgány měly pomáhat. Učebnice zeměpisu mají zobrazovat skutečný stav věcí, nikoli politické názory. V naší zemi žije ještě dost pamětníků ideologicky motivovaného přepisování historie. Nepřipusťme, aby se něco podobného opakovalo.

Žádáme proto MŠMT, aby své politováníhodné rozhodnutí zrušilo a aby ve školních atlasech byl jako hlavní město Izraele nadále uveden Jeruzalém.

Níže uvedené organizace vyzývají občany, kteří souhlasí s tímto názorem, aby jej přišli veřejně podpořit ve středu 7. 9. od 17 hodin na Václavské náměstí v Praze, pod sochou sv. Václava.

Kongregace Bnej Israel, z.s.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Židovská liberální unie

Liga proti antisemitismu

Operace Ester

Facebooková skupina Podporujeme Izrael

Daniela Filipiová, Senát Parlamentu České republiky

Centrum Sion Hradec Králové